romharel (romharel) wrote in polyamory_il,
romharel
romharel
polyamory_il

רעיון חדש שאני בודק אותו בימים אלה

היות ובגילי המופלג [48] לא מצפים שיהיו לי יחסים ובפרט עם בחורות צעירות [אני מעדיף כאלה מגיל 18 עד 55] והיות וPOLYAMORY
נראה בעיני רבים כ"המצאה שלי" לצורך "חיים בצד הקל של החיים" [אף פעם לא הבנתי מה רע בזה, אבל מפיהם זה נשמע האשמה חריפה ]. אזי החלטתי לשנות טקטיקה ו:
לאמץ בנות זוג עתידיות לא כבנות זוג אלא כ"בנות שובבות שלי" [בנות שובבות כדי לאפשר אם רוצים בכך "מין עם אבא"]. היות והמודל עדיין בהרצה [פועל כמה חודשים] אין לי עדיין מסקנות. אבל את בעיית הקנאה הוא מעביר לפסים חדשים.
סתם כי בא לי לחלוק...

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 10 comments