Aphor (aphor) wrote in polyamory_il,
Aphor
aphor
polyamory_il

How do I know if Polyamory is right for me?


טוב, שיניתי את דעתי ומחקתי את הפוסט הארוך שלי שמפרט לפרטי פרטים בדיוק את המקרה שלי. היה נחמד להתבטא, אבל אולי עדיף להתבטא בפורום יותר פרטי.

בכל מקרה, אהלן. :)

השאלה המרכזית נותרת בעינה.
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 6 comments