?

קהילת פוליאמוריה בישראל

Israel Polyamory Community

Name:
Israel Polyamory Community
Location:
Membership:
Open
Posting Access:
Anybody , Moderated
אנו שמחות לבשר על פתיחת הקהילה!

פוליאמוריה היא הנוהג או דרך החיים בה יש פתיחות לקיום של יותר ממערכת יחסים אוהבת ואינטימית אחת באותו זמן, תוך ידיעת והסכמת כל הצדדים המעורבים

מטרתה של קהילה זו לשמש כמרכז דיון וכמקום מפגש לפולאמוריות ולא/נשים המתעניינים בפוליאמוריה, כמו גם מרכז להשגת מידע ושאלת שאלות על התיאוריה והישום של פוליאמוריה. הקהילה ממוקמת בישראל, אך א/נשים מחוצה לה מוזמנות להגיב גם הן; אנו פתוחות לכל נקודות המבט, וכולם מוזמנים. מנהלות הקהילה דוברות עברית ואנגלית, אך ניתן להגיב כאן גם בכל שפה אחרת (כגון ערבית או רוסית) כל עוד תוכל מישהי להבינה.

תהנו :)
Polyamory is the practice or lifestyle of being opento more than one loving, intimate relationship at the same time, with the full knowledge and consent of all partners involved.

This community is meant to serve as place of discussion and meeting point for polyamourists and people interested in polyamory, as well as a place to attain information and ask questions about the theory and practice of polyamory. The community is based in Israel, but people from outside it are welcome to post here as well; we are open to all viewpoints and all are welcome. The maintainers of this community speak Hebrew and English, though you may also post in any other language (such as Arabic or Russian), given that someone else would understand it.

Enjoy :)
advice, affection, alternative, alternative lifestyles, alternative marriage, alternative parenting, beautiful people, beauty, bilingual, bisexual, bisexuality, bois, boys, communication, communication communication communication, compersion, consensual non-monogamy, cross dressing, cuddles, cuddling, education, english, equal rights, equality, ethical non-monogamy, ethical slut, feminism, fivesome, fluid bonding, foursome, free love, freedom, gay, gender benders, gender bending, group marriage, group sex, group sexual encounters, haifa, hebrew, heterosexual, homosexual, honesty, hugs, human rights, individuality, infinite love, intellectual, intelligence, intentional communities, intimate network, israel, jerusalem, kissing, ldr, lesbian, liberalism, liberty, long distance relationships, loose gender perceptions, love, many loves, marriage rights, moresome, multi-partner relationships, non-monogamy, open marriage, open relationship, open relationships, openness, orientation, pan sexual, pansexual, passion, personal liberty, philosophy, politics, poly, polyamorist, polyamorists, polyamorous, polyamorous rights, polyamory, polyamourism, polyamourist, polyamourists, polyfidelity, polyfolk, polygeometry, primary partner, privacy, quad, quads, queer, queer theory, questions, radical, radical feminism, relationships, respect, safer sex, scheduling, secondary partner, self development, self indulgence, sex, sexual health, sexual orientation, sexuality, snuggles, snuggling, tel aviv, threesome, tlv, tolerance, trangendered, transexual, transgender, triad, triads, truth, women

Statistics